Kannerbicher – Pixi

Mar 26, 2020

De MEGA huet eng Serie vu “Pixi” Kannerbicher publizéiert déi verschidden Theme behandelt déi direkt mat der Gläichstellung vu Fra a Mann a Verbindung stinn. Nei Editioune sinn an der Planung/Produktioun.

Déi Pixi déi een an dësem Moment bestelle kann sinn op Franséisch: “Maman est bourgmestre”, “Papi fait du sport” an “Moi aussi je peux le faire!” an op Däitsch: “Mama ist Bürgermeisterin”, “Opa aus der Puste” an “Das kann ich auch!”.

Langue

Gratis Bestellung

  • bestellung@mega.public.lu
  • +352 247-85826