Reservatioun MEGA-Jumper

Dir hutt nach bis de 15. November 2019 als Lycée d’Méiglechkeet eise MEGA-Jumper ze bestelle fir zesumme mat äre Schüler a Mataarbechter an engem informelle Kader an d’Gespréich ze kommen zu den Theme Frae(wahl)rechter a Gläichstellung. Nom 15. November proposéieren mer déi Aktivitéit weider, just ouni MEGA-Jumper.

D’Ziel vum MEGA ass et sech direkt mat Jonken z’ënnerhalen an hire Feedback ze sammelen. Di geplangten Aktivitéiten, spilleresch an ofwiesslungsräich, erméiglechen de Jonken ze verstoe wéi Stereotyppen an Diskriminatiounen hiert Liewen awer och dat vun anere beaflossen. Jonker kréien och gewise wéi een sou Situatioune besser erkennt, a wéi ee besser drop reagéiere kann.

Eis Equipe ka souwuel vereenzelt Schüler a Jonker begéinen als ewéi ganz Schoulklassen.

Kontaktéiert eis Equipe vun der Egalitéit an der Educatioun um:

+352 247-8582,

events@mega.public.lu oder

per Formular:

Réservation MEGA-Jumper

En tant que Lycée, vous avez la possibilité jusqu’au 15 novembre 2019 de réserver le MEGA-Jumper afin de discuter avec vos élèves et collaborateurs dans un cadre informel de thèmes comme l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore le droit de vote des femmes ou encore les droits des femmes en général. Nous continuerons après le 15 novembre à proposer cette activité, juste sans MEGA-Jumper.

L’objectif du MEGA est de discuter directement avec les jeunes et de collecter leurs opinions. Les activités proposées, variées et ludiques, permettent aux jeunes de comprendre comment des stéréotypes et discrimations peuvent influencer leur vie ou celle des autres. Les jeunes découvrent également comment (mieux) réagir dans des situations pareilles.

Notre équipe a la possibilité de rencontrer des jeunes individuellement ou en tant que classe.

Contactez l’équipe de l’Égalité dans l’éducation:

+352 247-8582,

events@mega.public.lu ou

moyennant le formulaire ci-dessous:

13 + 9 =