Aleedung?

Wat de CID Fraen an Gender ass a wat mir maachen, gitt dir hei am éischte Video gewuer!

Gender oder Geschlecht?

De Begrëff “Gender” gëtt dacks mat Geschlecht verwiesselt, dobäi léisst sech Gender net unhand vu kierperleche Mierkmoler bestëmmen.

SEXISMUS?

Sexismus ass een Iwwerbegrëff fir all Form vun Diskriminéierung op Gronn vum Geschlecht.

OFSCHLOSS?

Sexismus ass ee Problem, an d’Léisung dovunner si mir all.
Schlusswuert

Du hues bei dësem Webinar hoffentlech geléiert, wéi villfälteg Sexismus ass a wéi heefeg en an eiser Gesellschaft virkënnt. Et ass ee Problem, an d’Léisung dovunner si mir all. Well Sexismus existéiert just wéinst deene Leit, déi en ausüben a wéinst deenen, déi en zouloossen. Wa mir eis all géint Sexismus wieren a géint dës Ongerechtegkeeten eppes maachen, kënne mir eng Welt erschafen, déi méi liewenswäert ass. 

Wanns du also Sexismus an dengem Alldag begéins, sief aktiv a maach eppes dogéint.

Villmools Merci, datts du bei dësem Webinar matgemaach hues!